Terapia wad wymowy

dostosowana jest indywidualnie do Twojego dziecka w zależności od tego, jakie zaburzenia u niego zaobserwowałam.

Terapia obejmuje m.in.

  • ćwiczenia oddechowe
  • ćwiczenia fonacyjne
  • ćwiczenia sprawności narządów mowy
  • ćwiczenia artykulacyjne
  • ćwiczenia utrwalające

Twoje dziecko może liczyć na szereg gier i zabaw językowych. Na pierwsze zajęcia proszę przynieś wybrany przez Twoją pociechę zeszyt formatu A4. Będziemy tam pisać, rysować, malować i wklejać wszystko to, co będziecie ćwiczyć w domu.