Diagnoza logopedyczna

do diagnozy wykorzystuję testy i kwestionariusze różnego rodzaju badań, które określają w jasny sposób zakres i rozległość zaburzeń. Bywa tak, że do postawienia diagnozy potrzebne są dodatkowe konsultacje np. z lekarzem neurologiem czy z psychologiem dziecięcym. Czas trwania diagnozy zależny jest od potrzeb, możliwości i zakresu zaburzeń Twojego dziecka.

Podstawowa diagnostyka obejmuje:

  • wywiad z rodzicami
  • ocenę sprawności aparatu artykulacyjnego, wędzidełka
  • badanie odruchów ustno-twarzowych oraz funkcji pokarmowych
  • swobodną rozmowę z dzieckiem
  • sprawdzenie umiejętności poznawczych dziecka, pamięci sekwencyjnej i symultanicznej
  • sprawdzenie zasobu słownika czynnego i biernego
  • zbadanie umiejętności inicjowania i podtrzymywania rozmowy
  • badanie słuchu fonematycznego
  • orientacyjne badanie słuchu